De kuddes van Taurus

Runderen
Runderen zijn herkauwers. Dat betekent dat ze hun voedsel vrij langzaam verteren in hun magensysteem. Dat voedsel moet voldoende eiwitten bevatten om te overleven. Runderen zijn ook echte grazers. Waar andere herkauwers als edelhert of wisent hun eiwitvoorraad ook uit schors en twijgen kunnen betrekken (browsers), zijn runderen vooral aangewezen op gras en kruidachtigen. Als dat 's winters niet beschikbaar is kunnen ze gedeeltelijk overschakelen op minder eiwithoudend materiaal (ruigte) en bast van wilgen, maar ze maken dan ook gebruik van de opgeslagen vetreserves. 

DSCN0110.JPG

Paarden
Natuurlijke begrazing kan niet zonder het inzetten van natuurlijk levende paarden. Het inzetten van runderen alleen is veelal niet voldoende. Paarden zijn net als runderen in eerste instantie typische grazers. Runderen stellen hogere eisen aan de kwaliteit van het gras dan paarden. Als de kwaliteit van het voedselaanbod laag is, eten paarden meer gewas dan runderen. Paarden schuwen taaier gras niet en ze eten zelfs riet als dat nodig mocht zijn. Waar runderen het gras met hun tong meer kapot trekken, bijten paarden het gras zeer kort af. Runderen kunnen daarin paarden faciliteren. Paarden faciliteren runderen weer door het taaie gras op te eten, waardoor er ruimte is voor nieuw gras, wat weer gegeten wordt door runderen. Uit onderzoek is ook gebleken dat paarden langere tijd op één plek blijven, totdat het gras is weg gegeten. Paarden staan er ook om bekend dat ze bomen schillen. Met name de beuk moet het ontgelden. In die zin houden ze de opdringerige beuk in toom en bieden ze plaats aan een plantenwereld die meer licht behoeft dan een donker bos kan bieden. Dat komt de biodiversiteit ten goede.

L1080340.JPG