Tauros keizer van het Geuzenbos

Tauros Haven terug in de tijd
In dit artikel kunt u meer lezen over de Taurossen die grazen in het Geuzenbos. Het artikel schept tevens een beeld van natuurontwikkeling met grote grazers en het Tauros programma.