ANBI gegevens

Stichting Taurus is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat voor giften, legaten en erfstellingen voor er zowel voor u (gever) als ons (ontvanger) bepaalde belastingvoordelen hangen. Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van Stichting Taurus.

RSIN/Fiscaal nummer 811486667
Kamer van Koophandel 09127558

Contactgegevens
Hermelijnstraat 51, 6531 JW Nijmegen
Postbus 1117, 6501 BC Nijmegen

Bestuur
P.J.M. Jans – voorzitter
C.R.J. Goderie – penningmeester
A.G.A. Schellekens – secretaris
F.N.M.M. Jacobs
P.C. Meeuwissen

Doelstellingen

  1. Stichting Taurus heeft ten doel: het bevorderen van natuurbeheer, ecologisch beheren van terreinen en het ontwikkelen en in stand houden van veerassen – waaronder een volwaardige vervanger van het uitgestorven oerrund genaamd Tauros, het geven van advies rondom kudde-ontwikkeling en begrazing van wildparken in Europa en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
  2. Stichting Taurus tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het exploiteren en doen exploiteren van kudde grazers (runderen en paarden) het aangaan van samenwerkingsverbanden en het (laten) uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen van plannen en concepten voor kuddebeheer en daarmee samenhangende terreininrichting en communicatie.

Beleidsplan en beloningsbeleid
Wilt u meer weten over ons beleid? Neem contact met ons op.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Klik hier voor het laatste jaarverslag met financiële verantwoording. Als u van onze activiteiten op de hoogte wilt blijven kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief.