Exmoors met grote klit.jpg
title-nieuws.png

Dikke staarten en manen

In het Botlekbos, in de buurt van de AVR, lopen vier Exmoorpony’s. De pony’s zijn eigendom van Stichting Taurus die ze, in samenwerking met Staro Natuur en Buitengebied, uitleent aan Havenbedrijf Rotterdam NV om het terrein te begrazen. Door te begrazen wordt gewerkt aan een gevarieerd gebied dat voor veel dier- en plantensoorten een geschikt leefgebied vormt. Exmoorpony’s kunnen zich het hele jaar door zelfstandig in grote of kleine natuurgebieden redden.

Mede doordat er een grote leiding door het gebied is aangelegd, is de begrazing dit voorjaar wat laat gestart. De vegetatie is hierdoor flink hoog geworden en ook de soort ‘grote klit’ (Arctium lappa) heeft hiervan geprofiteerd. De hoofdjes van de grote klit blijven met haakjes aan de vacht van dieren of kleding van mensen hangen. Een slimme manier om het zaad over grotere afstand te verspreiden.

De klitten raken bij de Exmoorpony’s vooral verstrikt in de manen en de staart. Dit komt veel voor in natuurgebieden, ook waar bijvoorbeeld met Konikpaarden of runderen zoals de Schotse Hooglander wordt gewerkt. Het is een bekend en natuurlijk verschijnsel dat zich ieder najaar herhaalt. Organisaties die de kuddes beheren krijgen regelmatig bezorgde reacties van het publiek, maar de ervaring leert dat dieren er goed mee uit de voeten kunnen. Na verloop van tijd verdwijnen de opgehoopte klitten weer doordat de weerhaakjes afbreken of het pakket langzaam wegzakt.

Er wordt bijna dagelijks toezicht gehouden op de pony’s in het Botlekbos. De dieren zijn in uitstekende conditie. De kuddebeheerder volgt de kudde nauwgezet, maar ziet geen reden om in te grijpen.