Duurzame begrazing voor een goede prijs

Niche-markt maakt rendabel terreinbeheer mogelijk
Stichting Taurus heeft in Nederland ervaring opgedaan met een ook in economisch opzicht duurzame wijze van natuurlijke begrazing. In de bijna vijfentwintig jaar van haar bestaan heeft Stichting Taurus met wildrundvlees een niche-markt gevonden voor het 'teveel' aan dieren binnen haar kuddes wilde grazers. Wanneer een kudde runderen eenmaal op het draagkracht-niveau van een terrein is, krijgt het 'overschot' aan dieren voor dat specifieke terrein een andere bestemming. Dit betekent overplaatsing naar een ander begrazingsgebied of de dieren worden verwerkt tot een uniek vleesproduct: wildrundvlees.

Duurzaam beheersmodel
De basis onder dit economisch duurzame beheersmodel vormen de talloze (potentiële) klanten van wildrundvleespakketten die bereid zijn voor de kwaliteit van het gebodene een meerprijs te betalen die uiteindelijk ten goede komt aan de terreinen.
De verkoop van de vleespakketten vormen steeds meer een gestage inkomstenstroom en zal er uiteindelijk toe leiden dat het terreinbeheer tegen lage(re) kosten kan plaatsvinden. Dit biedt nu al, maar ook voor de toekomst het perspectief van rendabel terreinbeheer. In terreinen waar het Tauros Programma draait, kunnen al in een eerder stadium dieren ‘geoogst’ worden. Hier is selectie nodig van dieren die niet of onvoldoende aan de eisen van het programma voldoen.

Win-win voor consument en beheerders
Zowel de verwerking als de distributie en verkoop van pakketten wildrundvlees heeft Stichting Taurus in eigen beheer. De vleespakketten worden samengesteld en gedistribueerd vanuit de duurzame slagerij in het multifunctionele Infopunt Keent. Klanten bestellen wildrundvlees via de website en de vleespakketten worden door de klanten zelf opgehaald op verschillende afhaaladressen in het land. De afhaalpunten worden alle bemand door vrijwilligers. Hierdoor is het mogelijk dat dit bijzondere en verantwoorde wildrundvlees met een kleine extra opslag toch betaalbaar blijft voor de consument. De wildrundvlees-liefhebber draagt op zijn beurt weer bij aan betaalbaar natuurbeheer door wilde grazers.

Meer weten?
Wilt u als beheerder of terreineigenaar weten hoe Taurus rendabel terreinbeheer mogelijk maakt? Neem dan contact met ons op.