Beheerders over Taurus

Hendrik Hoeksema, wethouder Duurzaamheid van de gemeente Oss, vertelt over het natuurgebied Herperduin en de begrazing met Taurossen.

Havenbedrijf Rotterdam over Taurossen en Exmoor in natuur midden in het havengebied.

Het Havenbedrijf past kuddebeheer toe op vier locaties in de haven om de groene buffer tussen industriecomplex en woongebied te versterken. De dieren houden op een goedkope, aantrekkelijke en natuurlijke manier het landschap gevarieerd en zorgen ervoor dat de natuurwaarde kan toenemen. In het Geuzenbos zijn in 2014 kuddes Taurossen losgelaten en in het Botlekbos grazen nu ook Exmoor pony’s van Stichting Taurus. 
Het Havenbedrijf ondersteunt daarmee het Tauros Programma, gelanceerd door de Stichting Taurus. Doelstelling van het project is het ‘terugfokken’ van de Tauros, een volledig zelfredzaam rund dat zo nauw mogelijk aansluit bij wat het oerrund ooit was. De Stichting Taurus zorgt ook voor de specifieke begeleiding van de beesten in het Geuzenbos.

geuzenbos3.jpg