Een andere kijk op natuurbeheer

Begrazing op maat
De meest natuurlijke vorm waarin kuddes wilde herbivoren en predatoren het landschap mede vormgaven is in Europa nagenoeg verdwenen. In het oorspronkelijke Noordwest-Europese landschap speelden grote herbivoren als oeros, tarpan, wisent, eland, edelhert, ree, wild zwijn en bever een belangrijke rol. Grote herbivoren hebben er altijd voor gezorgd dat in een landschap open en beboste gedeelten in een dynamisch patroon naast elkaar voorkwamen.
Met het vertrek van veel van de oorspronkelijke grazers en predatoren uit het landschap is een belangrijke component voor de duurzame instandhouding van variatie in het landschap verdwenen. Voor de instandhouding van biodiversiteit wordt er in natuurgebieden daarom al decennialang en in toenemende mate begraasd.

Visie
In onze visie is begrazing maatwerk. Waar de natuurgebieden groot genoeg zijn en de doelstellingen het toelaten bepalen de grazers de ontwikkeling. In kleinere gebieden is maatwerk begrazing de sleutel om de juiste balans te vinden tussen grootschalige procesnatuur en behoud en ontwikkeling van biodiversiteit. Maatwerk is nodig om de juiste accenten aan te brengen. Mogelijke middelen: natuurlijke kuddes, drukbegrazing, het tijdelijk aan- of aankoppelen van terreingedeelten, aanvulling met andere soorten en rassen. Het zijn oplossingsrichtingen waarmee we veel ervaring hebben.

Voor elke begrazingsvraag een oplossing
Begrazing als proces op landschapsschaal levert grote variatie op. Eeuwenlang begraasde landschappen zoals New Forest, maar ook de Spaanse kurkeiken landschappen (Dehesa's) bewijzen dat. Natuur zonder grote grazers - en in principe ook zonder grote predatoren - is niet compleet. Hoe groter het gebied hoe completer de set grazers kan zijn: van eland en wisent tot en met konijn en alles wat daartussen zit.

Taurus kan u helpen met:

 • BegrazingsadviesĀ 
  We adviseren over de in te zetten soorten, dieren en aantallen en de gewenste dynamiek daarbinnen. Dat doen we vanuit onze brede ecologische expertise en jarenlange ervaring. Ook adviseren we over omheiningen, veeroosters en vangkralen.
 • Adaptieve begrazing
  Maatwerk in de praktijk, speciaal ontwikkeld voor uiterwaarden en riviergebieden en reeds in diverse projecten succesvol toegepast. In onze brochure "Ruimte voor de Rivier" kunt u hier meer over lezen.
 • Totaalbeheer
  Steeds vaker wordt Taurus gevraagd om het totaalbeheer voor een gebied uit te voeren. Naast begrazing kunt u dan denken aan bijkomend maaibeheer, rasteronderhoud, publieksvoorlichting en educatie. Soms werken we daarin samen met onze vaste partners.
 • Onderzoek naar en monitoring begrazingseffecten.
  Wat is het effect van begrazing? Taurus kan (in samenwerking met een ecologisch onderzoeksbureau) de activiteiten van grazers monitoren en effectanalyses uit voeren.

Meer weten?
Benieuwd hoe wij u als beheerder of landeigenaar kunnen adviseren? Neem contact met ons op.