Experts in duurzame begrazing

Ruim twintig jaar deskundige en eerlijke natuurontwikkeling
Al meer dan twintig jaar geleden zag Taurus in, dat de natuur in Nederland steeds meer onder druk zou komen te staan en dat natuurontwikkeling met natuurlijke, wilde begrazing als belangrijk middel het tij zou kunnen doen keren. Met recht kunnen we zeggen dat we ons na een pioniersfase hebben ontwikkeld tot een gerespecteerde samenwerkingspartner als het gaat om duurzame jaarrondbegrazing met wilde grazers en het dedomesticeren van landbouwdieren. Hiermee creëren we zowel toeristisch als economisch aantrekkelijke natuurgebieden.

Puur, echt en oorspronkelijk
Als experts in duurzame begrazing streven we ernaar de natuur weer te laten zijn zoals het bedoeld is: puur, echt en oorspronkelijk. Wij maken met innovatieve oplossingen het verschil. Hierdoor wordt de natuur en biodiversiteit beter in stand gehouden. Maar ook worden lege gebieden door natuurlijke begrazing weer maatschappelijk en toeristisch aantrekkelijk. Door het terugbrengen van de authentieke natuur door wilde grazers wordt de recreant en natuurliefhebber een unieke beleving geboden.

Innoveren en ondernemen
Taurus heeft de afgelopen jaren bewezen dat zij innovatiekracht kan combineren met ondernemingslust. Met hart voor de natuur en de gedreven werkwijze staat Taurus garant voor inspirerende projecten. Voor ons is het niet meer dan logisch dat we (bewezen) kwaliteit en duurzame oplossingen combineren. We verbeelden uw dromen, maar nog belangrijker we verwezenlijken ze voor en met u.