Begrazing historisch heidegebied

Mookerheide: waar geschiedenis en natuur elkaar ontmoeten
De Mookerheide ligt zo'n twintig kilometer ten zuiden van Nijmegen, is ongeveer 250 hectare groot en heeft een grootse historie. Het is geologisch interessant vanwege de nog zichtbare restanten uit de ijstijd. Tevens kent de Mookerheide een bewogen geschiedenis. Meerdere malen is hier in het verleden fel gevochten, de laatste keer tijdens WOII. In het gebied zijn de inslagkraters van talloze granaten terug te vinden.  

SH mookerheide.JPG
mookerheide1.jpg
Naast Schotse Hooglanders wordt de Mookerheide tevens begraasd door schapen.

Ook voor Stichting Taurus is de Mookerheide van historische waarde. Dit is de plek waar het allemaal begon. De eerste Schotse Hooglanders van Taurus schreven hier geschiedenis. Sinds 1992 begraast Taurus het echte heidegebied en dat beslaat ongeveer vijfenveertig hectare. De hooglanders van helpen de vergrassing van de heide terug te dringen. En met succes, want in de meer dan twintig jaar dat de kudde hier graast is het aandeel pijpestrootje en bochtige smele teruggedrongen.
In onderstaand filmpje vertelt Bart van der Aa van Natuurmonumenten u meer over wat u allemaal in dit prachtige heidegebied kunt beleven. 

Nieuwsgierig geworden?
Kijk dan bij Natuurmonumenten voor meer informatie of download een van de wandelingen in het gebied.