Zandwinning, recreatie en natuur

Kraaijenbergse plassen: ontdek het land van Cuijk

linden2.jpg

In dit gebied ten westen van Cuijk vinden ontmoeten zandwinning, recreatie en grote grazers elkaar. De door zandafgraving ontstane plassen hebben deels een functie hebben als recreatieplas. Ten zuiden van het dorpje Linden wordt een gedeelte van de oeverzone van een van de plassen (eigendom van de gemeente Cuijk) van ongeveer 2000 hectare begraasd door een kleine kudde Schotse Hooglanders. In 2014 zijn tevens enkele Taurossen in het gebied uitgezet.

uitgegraaseplas linden.jpg
linden.jpg
voorbeelden begrazingseffecten

Wilt u het land van Cuijk ontdekken?
Download de fiets- en struinroute en raak in de ban van de Maas.