Natuurlijk bosbeheer met wilde grazers

Herperduin: uniek gebied waar u nu ook het Tauros-rund kunt ontmoeten  

Herperduin is een bijna 500 ha groot bos- en heidegebied tussen Oss en Ravenstein. Een groot deel van het bos bestaat uit heidebebossingen die deels werden aangelegd om de verstuivingen rondom Herpen te beteugelen aan het begin van de 20e eeuw. Het is een bos met veel naaldbomen (grove den, Oostenrijkse den, Douglasspar) maar ook met gemengd eiken-berkenbos. Op de open plekken liggen gedeelten met droge en natte heide. Centraal in het gebied ligt het Ganzenven, een voormalige landbouwenclave, die wegen gebrek aan succes in de jaren 70 weer aan de natuur is teruggegeven.

Hooglanders_inhetwater.jpg
DekkendeHengst_Herperduin.jpg

Gevarieerde natuur met Taurus grazers
Vanaf 1998 begraast Taurus het centrale deel van Herperduin, in eerste instantie zo'n 250 hectare. Het begrazingsgebied is in 2007 met ruim 100 hectare uitgebreid tot bijna 400 hectare. We grazen hier in een lage dichtheid met Schotse Hooglanders en Exmoor pony's. Medio 2014 is tevens een kleine kudde Taurossen uitgezet.

herperduin1.jpg

De begrazing heeft ertoe bijgedragen dat in de bossen de dikke strooiselpakketten inmiddels zijn opgeruimd en het zorgt ervoor dat er bosverjonging kan optreden. Daarnaast helpen ze de vergraste heide terug te dringen. In het Ganzeven is de verzuring teruggedrongen en groeien de moeraswolfsklauw en kleine zonnedauw en moeraswolfsklauw op de oevers.

Zonnedauw_Herperduin.jpg
Moeraswolfsklauw.JPG

Kom kijken!
In januari 2014 is het ecoduct over de A50 geopend, waardoor de Herperduin deel uit maakt van een veel groter bosgebied tezamen met het gebied de Maashorst. De Herperduin is een prachtig gebied waar u als natuurliefhebber fietsend of wandelend volop kunt genieten. Download hier de wandelroute.