Oude Rijnstrang terug naar de natuur

De Geuzenwaard: Schotse Hooglanders en Exmoors
De Geuzenwaard is een gebied van ongeveer 40 hectare en ligt als het ware tegen de bebouwde kom van Lobith. Het is een oude Rijnstrang waar de omringende landbouwgronden sinds 2000 in begrazingsbeheer genomen zijn. Het gebied is openbaar toegankelijk en wordt veel gebruikt door de bewoners van Lobith voor een ommetje. Er bevindt zich tevens een doorgaand fietspad en het Pieterpad doorkruist het terrein. 

geuzenwaard3.jpg
geuzenwaard5.jpg

Taurus begraast het gebied, dat eigendom is van Staatsbosbeheer, met Schotse Hooglanders en Exmoor Pony's. We begrazen hier in een vrij hoge dichtheid van bijna één dier per hectare. Dat vertraagt het tempo waarin het gebied dichtgroeit en zorgt voor een grotere variatie in de vegetatie. 

geuzenwaard1.jpg

In het gebied komen naast typische plantensoorten als veldsalie ook bijzondere diersoorten als kwartelkoning en rugstreeppad voor.

geuzenwaard6.jpg
geuzenwaard4.jpg