Natuur in de stad

De Dongevallei: beek als natuurlijke ruggegraat
Midden in de VINEX-wijk Reeshof in Tilburg-west ligt de Dongevallei, een 40 hectare groot natuurgebied met de beek de Donge als ruggegraat. De Dongevallei vormt de ecologische verbinding tussen de natuurgebieden rondom het Wilhelminakanaal de zuidkant van Tilburg. In de vallei is ruimte gemaakt voor een meanderende nevenstroom van de gekanaliseerde Donge. Het gebied is een afwisseling van poelen, schrale graslanden, wilgen- elzen en berkenbosjes, aaneengeschakeld door de Donge en haar zijtakken. De natuur heeft volop geprofiteerd van de veranderingen.

dongevallei3.jpg
dongevallei4.jpg

Begrazing met Schotse Hooglanders
Sinds 2001 wordt het gebied begraasd door Schotse Hooglanders van Taurus. De dieren lopen er het hele jaar rond buiten zonder te worden bijgevoerd. Vanaf 2007 is Stichting Taurus niet alleen verantwoordelijk voor de uitvoering van de begrazing, maar ook voor het toezicht en het onderhoud van het raster in opdracht van de gemeente. Dat doen we samen met de mensen die dat altijd al deden. Stichting Taurus is het eerste aanspreekpunt voor de begrazing in het gebied. Heeft u vragen neem dan gerust contact met ons op.

dongevallei1.jpg
dongevallei2.jpg

Meer weten?
Wilt u meer weten over dit interessante natuurontwikkelingsproject? Kijk dan op de site van de KNNV werkgroep Dongevallei als u meer over dit interessante gebied wilt weten. Hier kunt u tevens nieuwsbrieven met informatie downloaden.